ZESPÓŁ PORADNI DEWAJTIS (alfabetycznie)

mgr Radosław Bajkowski

psycholog, psychoterapeuta

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, wydział psychologii, specjalność – seksuologia kliniczna i sądowa. Ukończył także 4 – letnie Podyplomowe Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Doświadczenie w pracy jako psycholog zdobywał w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego.
Prowadzi terapię indywidualną.
Prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci.

Zakres pomocy:

 • trudności w wyrażaniu i nazywaniu uczuć
 • problemy w sferze seksualnej
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nerwicowe
 • problemy z pogranicza psychologii i duchowości (posługa modlitwą 5 kluczy przy Dom Miłosierdzia w Warszawie)
 • trudności małżeńskie
 • DDA, DDD

Przyjmuje:

Wtorki: 15 – 21
Środy: 15 – 21
Czwartki: 15 – 21

mgr Ewa Brzezińska

psycholog, psychoterapeuta

W swojej pracy bazuje na terapii humanistyczno – doświadczeniowej i terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT). Wykorzystuje także wiedzę zaczerpniętą z innych nurtów terapeutycznych, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pomaga osobom:

– doświadczającym życiowego kryzysu

– mającym trudności w radzeniu sobie z emocjami

– mierzącym się z żałobą lub przeżytą traumą

– cierpiącym z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia, poczucia samotności

– doświadczającym trudności w relacjach interpersonalnych

– będącym nadmiernie krytycznym wobec siebie i mającym niskie poczucie własnej wartości

– zmagającym się z dolegliwościami somatycznymi

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej INTRA.

„Głównym założeniem mojej pracy jest stworzenie klientowi bezpiecznej przestrzeni do doświadczania siebie i odkrywania świata wewnętrznych przeżyć.”

Przyjmuje:

Poniedziałki: 17 – 21

mgr Elżbieta Ciszewska

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW i Podyplomowego Studium Psychoterapii SPCH.

Pracuje w nurcie integratywnym, wykorzystując wiedzę w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz  młodzieży.

Zaprasza do pracy indywidualnej osoby:

– doświadczające kryzysów życiowych, kryzysów wartości,

– mające trudności w wyrażaniu i nazywaniu emocji,

– zmagające się z problemami w codziennym funkcjonowaniu,

– odczuwające lęk przed zmianą,

– mające trudności z motywacją,

– mające trudności w relacjach i komunikacji interpersonalnej,

– nadmiernie krytyczne wobec siebie,

– przeżywające trudność w zaakceptowaniu siebie,

– chcące lepiej zrozumieć siebie,

Swoją pracę poddaje superwizji

” mojej pracy towarzyszy założenie aby stworzyć takie warunki dla pacjenta, by mógł z życzliwością i miłością zobaczyć samego siebie”

Przyjmuje:

Wtorki: 16 – 20
Czwartki: 14 – 20

Dr hab. Joanna Femiak

psycholog, filozof, trener, coach i doradca.

Psychologię na UKSW kończyła w 1999 roku. Trener umiejętności interpersonalnych

I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nauczyciel akademicki.

Specjalizuje się w obszarach:

 • Asertywność dla kobiet
 • Rozwój kompetencji rozumienia siebie i wglądu
 • Radzenie sobie z utrzymaniem równowagi work life balance
 • Rozwojem kompetencji samoorganizacji i dyscypliny
 • Rozwojem kompetencji budowania grup i zespołów
 • Rozwojem i spójnością w życiu – wartości i działanie;
 • Komunikacji i relacji

Podczas swoich spotkań i szkoleń łączy umiejętności psychologa, praktykę trenera z wiedzą pięknej dziedziny, jaką jest filozofia. Maksyma, która jej towarzyszy w pracy i życiu to: „Co sobie uświadamiasz to kontrolujesz, to, czego sobie nie uświadamiasz kontroluje ciebie” A. de Mello.

Prowadzi grupę 12 kroków online.

ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski

teolog, psycholog, psychoterapeuta, superwizor, Ksiądz katolicki Diecezji Płockiej

Profesor psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie kierownik Katedry Psychologii Religii na tym uniwersytecie.

W latach 1991-1999 rektor WSD w Płocku. Wykładowca psychologii w KUL u w Lublinie (1985-1994) i Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (1985-2007). Współzałożyciel i wieloletni Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Polsce. Autor wielu książek i artykułów.

Świadczy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, poradnianą i duchową. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz małżeńską. Szczególne obszary zainteresowań: zaburzenia nerwicowe, trudności na styku życia psychicznego i duchowego, kryzysy małżeńskie, problemy wychowawcze. Prowadzi warsztaty: „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”, „Bibliodrama”, „Analiza transakcyjna pomocą w przezwyciężaniu konfliktów”.

Prowadzi program terapeutyczno – formacyjny „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”

mgr Anna Krawcewicz

psycholog, trener, coach.

Studia psychologiczne ukończyła na UKSW w Warszawie w 2003 roku.

Jako psycholog pasjonuje się i specjalizuje w tematach:

 • radzenie sobie ze stresem,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej m.in. radzenie sobie z przeżywaniem trudnych emocji,
 • komunikacja,
 • trudności i wyzwania związane z pracą,
 • efektywność osobista.

Prowadzi grupę 12 Kroków „Po prostu wreszcie żyć” w wersji online

mgr Grażyna Łyszczyk

socjoterapeuta, psychoterapeuta, teolog, terapeuta Chrześcijańskiej Terapii Integralnej

Absolwentka Studium Psychoterapii Integratywnej, Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Wydziału Teologicznego UKSW.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach stażu terapeutycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza. Pracuje również z młodzieżą gimnazjalną i licealną w internacie.

Zaprasza na konsultacje i terapię osoby dorosłe oraz młodzież od 13 r.ż.

Przyjmuje:

Wtorki: 13 – 14
Środy: 13 – 21
Czwartki: 10 – 12

mgr Hanna Miecznikowska

psychoterapeuta, mediator, trener warsztatów dla par

Ukończyła kurs Mediacje pojednawcze w ramach studiów II stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie UKSW, kurs Psychoterapia par i małżeństw w Małopolskim Centrum Psychoterapii oraz czteroletnie szkolenie w Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Powadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i małżeństw oraz mediacje pojednawcze.

Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie integratywnym. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Razem z mężem są też trenerami warsztatów małżeńskich Ja+Ty=My oraz warsztatów dla narzeczonych Radość i Nadzieja prowadzonych przez Fundację Pomoc Rodzinie w ramach Programów na Miłość i Życie.

Zakres pomocy:

trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, trudności z przeżywaniem emocji, problemy w kontaktach społecznych, trudności z radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych, kryzysy małżeńskie, trudności w relacji małżeńskiej, lęk przed zmianą, problemy z akceptacją siebie, brak poczucia sensu życia, brak poczucia własnej wartości, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju
oraz: praca nad rozwojem osobistym, podnoszenie kompetencji komunikacyjnych, psychoedukacja w zakresie modeli poznawczych (jak myślę i jaki to ma na mnie wpływ), praktyka uważności

Przyjmuje:

Czwartki: 13 – 21.00

mgr Anna Nagórka-Mazurkiewicz

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Intra.
Prowadzi terapię osób dorosłych w nurcie integratywnym.

Zaprasza do pracy indywidualnej (strata, żałoba, niepełnosprawność, choroba, brak upragnionego potomstwa, problemy rodzinne i małżeńskie, samotność, nieśmiałość, sytuacje kryzysowe, lęki, trudności w radzeniu sobie ze stresem, depresja, trudności małżeńskie, wychowawcze, sytuacje konfliktowe, problemy w komunikacji, rozwój osobisty).

Przyjmuje:

prowadzi terapię online – zapisy przez sekretariat poradni

mgr Agnieszka Nowosad

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka wydziału teologicznego KUL, psychologicznego SWPS, Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW, Studium Psychoterapii SPCh i OLZON, Podyplomowych Studiów z Psychologii Klinicznej APS. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty i Certyfikat Psychoterapeuty Psychodramy.

Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Instytutu Psychodramy oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi i osobowości, jak również osób, które doświadczyły strat okołoporodowych, aborcji, zaniedbania i przemoc

Przyjmuje:

Czwartki: 15 – 18 psychoterapia indywidualna

Diakon profesor Jan Ogrodzki

doradca duchowy, towarzyszenie duchowe, duszpasterz, rekolekcjonista

Pomaga w zakresie życia modlitwy, trudności duchowych, uzależnień duchowych, problemów sumienia, kryzysów w rodzinie.

Przygotowuje dorosłych do sakramentów chrztu i bierzmowania indywidualnie i w parach. Zapewnia w uzasadnionych przypadkach możliwość stałego kierownictwa duchowego. Więcej można się dowiedzieć na stronie: diakonjanogrodzki.blogspot.com

Możliwość modlitwy wstawienniczej o uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie.

Przyjmuje:

Czwartki: 17 – 21

mgr Małgorzata Stafin

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w MCSZ w Pruszkowie.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, integrując różne podejścia. Osią pracy jest nurt humanistyczno-doświadczeniowy: całościowe doświadczanie siebie w swojej indywidualności i niepowtarzalności.

Zaprasza osoby, które:

 • cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji
 • doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych i poczucia samotności
 • mają niskie poczucie własnej wartości i są nadmiernie krytyczne wobec siebie
 • mierzą się z kryzysem, żałobą lub przeżytą traumą
 • nie radzą sobie z emocjami i/lub zachowaniem
 • chcą lepiej zrozumieć siebie
 • szukają sensu życia i swojej drogi rozwoju
Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim spotkaniem z drugim człowiekiem. Towarzyszę ludziom w procesie zmierzającym do zrozumieniem swoich przeżyć, doświadczeń i działań. Wierzę, że każdy ma w sobie potencjał umożliwiający mu pokonanie trudności i kryzysów oraz życie w taki sposób w jaki pragnie.
Swoją pracę poddaje superwizji. Korzysta z oferty kursów doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę.

Przyjmuje:

Wtorki 14-19

mgr Renata Sygutowska

psychoterapeuta, pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca psychologiczny.

Prowadzi terapię indywidualną, konsultacje wychowawcze, poradnictwo psychologiczne, pracuje z dziećmi od 6 r. ż. oraz młodzieżą z trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi i psychologicznymi, oraz z osobami dorosłymi.

Zakres pomocy obejmuje między innymi obszary:

 • kryzysy życiowe
 • konflikty rodzinne i małżeńskie
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • lęk i zaburzenia nastroju
 • trudności wychowawcze
 • trudności edukacyjne, rozwojowe i psychologiczne u dzieci i młodzieży
 • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży

Przyjmuje:

Wtorki: 13 – 20

mgr Dorota Szostek

psycholog, teolog, psychoterapeuta

Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, a także pomoc psychologiczną, wsparcie w rozwoju osobistym i duchowym, konsultacje.

Zaprasza osoby mające trudności w relacjach z innymi ludźmi, cierpiące z powodu obniżonego nastroju, doświadczające kryzysu w swoim życiu, niezadowolone z jakości swego życia, chcące lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w nurcie integracyjnym, którego osią jest podejście humanistyczne: całościowe doświadczanie siebie w swojej jedyności i niepowtarzalności.

Bycie psychoterapeutą to jednocześnie zobowiązanie do ciągłego rozwoju co czyni stale m.in. poszerzając swoje umiejętności w focusingu, korzystając ze szkoleń u Claude Missiaen… Naukowo w ramach doktoratu prowadzi badania nad skutecznością psychoterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracji Psychoterapii Doświadczeniowej.

Przyjmuje:

Piątki: 15 – 17

mgr Kamila Szymańska

Coach, terapeuta Chrześcijańskiej Terapii Integralnej (ChTI),  Doradca Rodzinny, Coach Mocnych Stron

Towarzyszy w procesie rozwojowym. Specjalizuje się w odkrywaniu i rozwijaniu talentów i mocnych stron oraz budowania planu na życie kierując się w dużej mierze tym, co jest naturalnym darem i talentem w człowieku. Pomaga także w umiejętnym radzeniu sobie ze słabościami oraz w holistycznym łączeniu życia zawodowego i osobistego.

Oferuje wsparcie dotyczące:

– przeprowadzenia satysfakcjonującej zmiany w życiu zawodowym oraz prywatnym;

– porządkowania doświadczanego chaosu różnych dziedzinach życia, zgodnie z własnymi wartościami;

– odkrycia  i rozwijania swoich własnych mocnych stron i zwiększenia satysfakcji z życia.

Szczególnie poleca swoje wsparcie dla:

– Osób chcących obrać nowy kierunek zawodowy;

– Przedsiębiorców doświadczających trudności w  relacjach z pracownikami, klientami;

– Kobiet chcących wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem;

– Pracowników chcących zadbać o swój dobrostan i rozwój;

– Osób po zakończonej psychoterapii.

Oferuje także pomoc rodzicom w odkrywaniu talentów u swoich dzieci.

Przyjmuje:

Czwartki: 15 – 18

ks. dr Paweł Stępień

certyfikowany psychoterapeuta, terapeuta Chrześcijańskiej Terapii Integralnej

Urodzony w 1969 r. w Warszawie. Przyjmuje klientów od 2009 r. Jest w gronie terapeutów ChTI (www.chti.pl).
Prowadzi chrześcijańską terapię integralną osób dorosłych, szczególnie w następujących problemach:
ZNE (zespół niezaspokojenia emocjonalnego wg. Terruwe-Baars), brak separacji od rodziców, problemy w relacjach damsko męskich, trudności w podejmowaniu wyborów życiowych, DDA, DDD, żałoba, rozstania.

Ma doświadczenie w towarzyszeniu duchowym. Przez osiem lat był ojcem duchownym w warszawskim seminarium.
Towarzyszy osobom w rekolekcjach ignacjańskich i Lectio Divina.

Przyjmuje:

Poniedziałki: 17.00-21.00
Wtorki: 17.00-21.00
Środy: 17.00-21.00
Czwartki: 17.00-21.00

mgr Łukasz Jan Świderski
prawnik Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Wydziału Prawa i Administracji UKSW, mgr Prawa Kanonicznego, ukończył studia doktoranckie na UKSW, w ramach doktoratu prowadzi badania w tematyce współczesnego pojęcia rodziny w prawie polskim, kanonicznym i międzynarodowym, prawnik. Zakres świadczonych usług:

 • informowanie zainteresowanych osób o możliwości przeprowadzenia procesu sądowego o nieważność małżeństwa
 • służenie radą na temat przebiegu procesu sądowego
 • napisanie skargi powodowej lub odpowiedzi na skargę
 • redagowania innych pism procesowych
 • wsparcie podczas publikacji akt oraz zredagowanie odpowiedzi na uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego
 • informowanie o prawnych sposobach zakończenia lub kontynuacji procesu

Jest członkiem Rady Społecznej Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Przyjmuje:

Umawianie spotkań przez sekretariat  

mgr Ewa Wiszenko

terapeuta CHTI, coach, doradca rodzinny, logoterapeuta (terapia sensem wg Victora Frankla (w trakcie szkolenia).  Świadczy pomoc psychologiczną, coaching i terapię w nurcie Chrześcijańskiej Terapii Integralnej.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi: w kryzysie egzystencjalnym, poszukującymi sensu życia, mającymi trudności w akceptacji siebie, o niskim poczuciu własnej wartości, z problemami w obszarze relacji międzyludzkich, zmagającymi się z Zespołem Niezaspokojenia Emocjonalnego (wg Terruwe Baars), nerwicami, lękami, również na tle religijnym.

Pracuje z parami i małżeństwami przeżywającymi trudności w relacji, pragnącymi stworzenia związku opartego na bliskości i wzajemności. Obszary pomocy:  niemożność porozumienia się, konflikty, brak zaufania, konflikty międzypokoleniowe, odkrywanie i pomoc w zrozumieniu głębszych przyczyn trudności, wynikających m.in. z różnic indywidualnych, z rodzin pochodzenia, przekonań, by wypracować nowy, lepszy model związku oparty o mocne strony każdej z osób w parze.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Ukończyła kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej (www.chti), Studium Małżeństwa i Rodziny  w Akademii Katolickiej w Warszawie, szkołę Co-Active Coaching (akredytacja International Coach Federation).  Jest absolwentką studiów podyplomowych: na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziedzictwo myśli Jana Pawła II w Centrum Myśli JPII i UKSW. W trakcie szkolenia logoterapeutycznego prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-psychosomatyki (https://towarzystwologoterapii.pl/)

Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Motto: „Człowiek w swym najgłębszym jestestwie jest istotą poszukującą „sensu” własnego istnienia, który jest najgłębszą motywacją egzystencji”

Przyjmuje:

Poniedziałki: 15 – 20
Wtorki: 15 – 20
Środy: 15 – 20

mgr Patrycja Wiszenko

psycholog

Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia w szkole psychoterapii „Ośrodek Szkoleń Systemowych” w Krakowie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Udziela konsultacji i pomocy psychologicznej oraz prowadzi indywidualną psychoterapię dorosłych.

Szczególnie interesuje się tematami:

 • zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania
 • poczucie własnej wartości (niska samoocena).
 • kryzysy życiowe.

Przyjmuje:

Poniedziałki: 15 – 20
Środy 15 – 20

mgr Monika Ziarno

psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i małżeńską, poradnictwo psychologiczne, konsultacje.
Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Zakres pomocy:

– konflikty, kryzysy małżeńskie i rodzinne

– problemy w relacjach

– sytuacje kryzysowe, lęki, trudności w radzeniu sobie ze stresem

– problemy wychowawcze

– problemy w komunikacji

– zaburzenia psychosomatyczne

– zaburzenia nerwicowe

– zaburzenia nastroju

– zaburzenia osobowości i zachowania

Przyjmuje:

prowadzi terapię online – zapisy przez sekretariat