12 Kroków ku dojrzałości

Program terapeutyczno-formacyjny „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”


ADRESAT – KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SPOTKAŃ?

Osoby:

 • uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich
 • zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • z zaniżona samooceną
 • z tendencją do izolowania się
 • zależne, szukające uznania za wszelką cenę
 • przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć
 • uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne
 • przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne
 • zranione w dzieciństwie
 • posiadające nadmierną potrzebę kontroli
 • mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca
 • pragnące zmiany swego życia na lepsze

OBSZAR TREŚCIOWY I FORMALNY

Program formacyjny i terapeutyczny bazuje na 12 Krokach Anonimowych Alkoholików.
Przy tym osobista i grupowa praca inspirowana jest w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

PRACA Z PROGRAMEM „WRESZCIE ŻYĆ” OBEJMUJE:

1) osobistą praca nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych,
2) rozmowę w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się problemach i wolnych pytaniach. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie i trwają po dwie godziny.

OCZEKIWANE REZULTATY

Kto jest świadom swoich problemów, temu proponowany program pracy pomoże odnaleźć się na nowo, uporządkować, zrównoważyć i zrozumieć występujące uczucia, przeżycia i doświadczenia.

Osoby z różnorodnymi, ukrytymi dla nich samych problemami przez pracę osobistą i w grupie uwrażliwią samych siebie. Skonfrontują się z pytaniem: „Z czego muszę zrezygnować, aby pójść dalej? Jakie szanse rozwoju stoją przede mną?” Nauczą się radzić sobie z osobistymi problemami.

Osoby pragnące lepiej poznać sami siebie i rozwinąć własną osobowość, mogą potraktować biblijne wskazania jako punkt wyjścia dla swojej osobistej refleksji i dostrzec rezonans, jaki wywołuje w nich Boże wezwanie. Mogą postawić sobie pytanie i poszukiwać na nie odpowiedzi. Właściwą odpowiedź znajdą w refleksji nad słowem Bożym.

TERMINY SPOTKAŃ

15 spotkań, co dwa tygodnie.

SPOTKANIA PROWADZI:

Ks. Romuald Jaworski

 

Poradnia Dewajtis
Dom Rekolekcyjno-Formacyjny przy WMSD na Bielanach
ul. Dewajtis 3, wejście G
01-815 Warszawa

Zapisy telefoniczne lub mailowe prowadzi sekretariat Poradni Dewajtis, tel: 660 511 566, kontaktdewajtis@gmail.com 
czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00 – 19.00 oraz w piątki w godz. 10.00 – 14.00.