NASZA OFERTA

Konsultacje (czyli gdzie, po co i jak…)

Zdecydowana większość wizyt w naszym ośrodku zaczyna się od konsultacji, czyli pierwszej rozmowy z psychologiem lub psychoterapeutą na temat swojej sytuacji. Konsultacja służy zarówno konsultantowi, aby mógł zorientować się w problemie zgłaszającej się osoby i mógł zaproponować możliwe sposoby jego rozwiązywania oraz osobie konsultowanej, aby podjęła decyzję odnośnie dalszego korzystania z pomocy naszej poradni. Konsultacja trwa zazwyczaj 45-50 minut i jest umawiana przez sekretariat naszej poradni.

Terapia indywidualna (czyli spotkanie jeden na jeden…)

Terapia indywidualna to rodzaj specjalistycznej pomocy psychologicznej, która polega na regularnych spotkaniach z terapeutą (najczęściej 1 raz w tygodniu o określonej porze) wokół zgłoszonego problemu. Terapia jest zawsze współdziałaniem terapeuty i pacjenta, ma służyć lepszemu poznaniu samego siebie, wyrażeniu w bezpiecznych warunkach swoich uczuć, pragnień, słabości, jest także szansą nauczenia się nowych sposobów radzenia sobie w życiu. Psychoterapia krótkoterminowa (ograniczona w czasie) oznacza z góry zaplanowaną liczbę spotkań, psychoterapia długoterminowa (nieograniczona w czasie) nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia. O formie pracy, czasie jej trwania, terminie kończenia, płatności i innych ważnych dla terapii wymogach decyduje indywidualnie terapeuta wraz z pacjentem. Udział w terapii poprzedzony jest konsultacją.

Terapia grupowa (czyli ja i inni…)

Terapia grupowa to jedna z form psychoterapii, polegająca na regularnych spotkaniach grupy osób, którą kieruje jeden lub dwóch psychoterapeutów. Taka forma pracy pozwala nie tylko przyjrzeć się różnym problemom i swoim interakcjom z innymi ludźmi, ale także rozwinąć umiejętności społeczne i komunikacyjne. Spotkania odbywają się zazwyczaj 1 raz w tygodniu i trwają 2 godziny. Grupa może mieć charakter zamknięty (wszyscy uczestnicy rozpoczynają i kończą terapię w tym samym czasie) lub otwarty (uczestnicy co jakiś czas się zmieniają, tzn. rozpoczynają i kończą terapię w różnym czasie). Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją.

Terapia par i rodzin (czyli my razem…)

Terapia par to terapia, która ma pomóc w rozwiązaniu problemu wspólnego dla obu stron związku (np. kryzysu, porażek w komunikacji). W tej formie terapii uczestniczą oboje partnerzy, którzy chcą podjąć pracę nad swoją relacją. Terapia rodzin to z kolei forma pracy, w której bierze udział najczęściej cała rodzina. Pozwala ona lepiej zrozumieć to, co dzieje się w rodzinie i jaki wpływ na poszczególne osoby ma funkcjonowanie całej rodziny. (Udział w takiej terapii pozwala dostrzec, że w rodzinie poszczególni domownicy pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i oddziałują w specyficzny sposób na siebie.) Zarówno terapia par, jak i terapia rodzinna odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie a spotkania trwają około 1,5 godziny. Udział w terapii poprzedzony jest konsultacją pary lub rodziny.

Coaching (czyli trening czyni mistrza…)

Coaching to indywidualna praca z coachem (trenerem), pozwalająca lepiej rozpoznać umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać swój potencjał. Dzięki coachingowi można ustalić konkretniejsze cele, optymalizować swoje działania, podejmować trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Taka forma pracy jest zorientowana na teraźniejszość i przyszłość. Sesje coachingowe trwają zazwyczaj 1,5 godziny, odbywają się najczęściej raz na 2 tygodnie. Zazwyczaj odbywa się 6 do 10 sesji.

Warsztaty (czyli wiedzieć i działać…)

Warsztaty są formą psychoedukacji, to znaczy dzielenia się wiedzą o charakterze psychologicznym i ćwiczenia tej wiedzy w praktyce poprzez różnego rodzaju ćwiczenia. Warsztaty mogą mieć bardzo różną tematykę i formę, zazwyczaj trwają od kilku do kilkunastu godzin. Od kilku lat organizujemy regularne warsztaty dla par, w naszej ofercie znajdują się również warsztaty dotyczące komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zdrowia i inne. O aktualnie organizowanych przez nas warsztatach można przeczytać w zakładce „Aktualności”.

Kierownictwo duchowe (czyli wzrastać w wierze…)

Kierownictwo duchowe to forma pomocy duchowej, rodzaj indywidualnego towarzyszenia w formacji chrześcijanina. Poprzez regularne spotkania z kierownikiem duchowym i rozmowę z nim na temat swojego życia duchowego, można udoskonalać swoją relację z Bogiem, pogłębiać swoją wiarę, przyglądać się problemom natury duchowej, pracować nad wadami i rozwijać cnoty chrześcijańskie. Kierownik duchowy może być osobą świecką lub duchowną, mającą pozwolenie na prowadzenie kierownictwa duchowego ze strony odpowiedniej władzy kościelnej.

Dla nastolatków

Okres dorastania to trudny czas dla młodych ludzi, a jednocześnie okres bardzo ważny i znaczący dla przyszłości. Nastolatek nie zawsze może lub potrafi porozmawiać na temat swoich problemów z rodzicami lub kolegami. Indywidualna praca z nastolatkami pomaga im lepiej zrozumieć samych siebie, świat dookoła nich i przygotować się na spotkanie z dorosłym życiem. Czasami taka praca ma na celu poradzenie sobie z problemami takich jak na przykład lęk, depresja, obsesje, samookaleczenia, uzależnienia. Aby osoba niepełnoletnia mogła korzystać z pomocy psychologicznej naszego ośrodka, musi otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców/opiekunów (wzór zgody dostępny jest w sekretariacie).

Dla osób duchownych i konsekrowanych

Osoby duchowne i konsekrowane prowadzą specyficzną formę życia, pozostając jednocześnie ludźmi posiadającymi uczucia i potrzeby, przeżywającymi problemy i kryzysy. Uwzględniając jedno i drugie, zapraszamy osoby duchowne i konsekrowane do korzystania z oferty naszego ośrodka. Większość naszych pracowników dobrze zna realia życia kapłańskiego lub zakonnego, chrześcijańskie wartości są nam bliskie, a zatem będzie to płaszczyzna porozumienia, z kolei kompetentna psychologiczna pomoc pozwoli lepiej zrozumieć swoje życie i aktualne w nim problemy.

Poradnia Rodzinna dla narzeczonych

Zapraszamy narzeczonych do naszej Poradni Rodzinnej. Można w niej odbyć spotkania wymagane w trakcie przygotowania do sakramentu małżeństwa. W celu umówienia się na spotkanie, prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni.