ZESPÓŁ PORADNI DEWAJTIS (alfabetycznie)

mgr Radosław Bajkowski

psycholog, psychoterapeuta

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, wydział psychologii, specjalność – seksuologia kliniczna i sądowa. Ukończył także 4 – letnie Podyplomowe Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Doświadczenie w pracy jako psycholog zdobywał w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego.
Prowadzi terapię indywidualną.
Prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci.

Zakres pomocy:

 • trudności w wyrażaniu i nazywaniu uczuć
 • problemy w sferze seksualnej
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nerwicowe
 • problemy z pogranicza psychologii i duchowości (posługa modlitwą 5 kluczy przy Dom Miłosierdzia w Warszawie)
 • trudności małżeńskie
 • DDA, DDD

Przyjmuje:

Wtorki: 14 – 20
Środy: 14 – 20

mgr Ewa Brzezińska

psycholog, psychoterapeuta

W swojej pracy bazuje na terapii humanistyczno – doświadczeniowej i terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT). Wykorzystuje także wiedzę zaczerpniętą z innych nurtów terapeutycznych, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pomaga osobom:

– doświadczającym życiowego kryzysu

– mającym trudności w radzeniu sobie z emocjami

– mierzącym się z żałobą lub przeżytą traumą

– cierpiącym z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia, poczucia samotności

– doświadczającym trudności w relacjach interpersonalnych

– będącym nadmiernie krytycznym wobec siebie i mającym niskie poczucie własnej wartości

– zmagającym się z dolegliwościami somatycznymi

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej INTRA.

„Głównym założeniem mojej pracy jest stworzenie klientowi bezpiecznej przestrzeni do doświadczania siebie i odkrywania świata wewnętrznych przeżyć.”

Przyjmuje:

Poniedziałki: 17 – 21

mgr Elżbieta Ciszewska

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW i Podyplomowego Studium Psychoterapii SPCH.

Pracuje w nurcie integratywnym, wykorzystując wiedzę w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz  młodzieży.

Zaprasza do pracy indywidualnej osoby:

– doświadczające kryzysów życiowych, kryzysów wartości,

– mające trudności w wyrażaniu i nazywaniu emocji,

– zmagające się z problemami w codziennym funkcjonowaniu,

– odczuwające lęk przed zmianą,

– mające trudności z motywacją,

– mające trudności w relacjach i komunikacji interpersonalnej,

– nadmiernie krytyczne wobec siebie,

– przeżywające trudność w zaakceptowaniu siebie,

– chcące lepiej zrozumieć siebie,

Swoją pracę poddaje superwizji

” mojej pracy towarzyszy założenie aby stworzyć takie warunki dla pacjenta, by mógł z życzliwością i miłością zobaczyć samego siebie”

Przyjmuje:

Wtorki: 16 – 20
Czwartki: 14 – 20

mgr Marzena Damięcka

psycholog, psychoterapeuta, coach

Pracuje w nurcie psychoterapii zintegrowanej.
Udziela porad, konsultacji i pomocy psychologicznej oraz terapii dorosłym oraz parom.
Zajmuje się zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi, depresjami, zaburzeniami osobowości, współuzależnieniami i DDA, problemy z własną tożsamością oraz budowaniem trwałych i satysfakcjonujących relacji, zespół lęku pourazowego, straty, fobie społeczne i dodatkowo coaching indywidualny, małżeński.

Dr hab. Joanna Femiak

psycholog, filozof, trener, coach i doradca.

Psychologię na UKSW kończyła w 1999 roku. Trener umiejętności interpersonalnych

I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nauczyciel akademicki.

Specjalizuje się w obszarach:

 • Asertywność dla kobiet
 • Rozwój kompetencji rozumienia siebie i wglądu
 • Radzenie sobie z utrzymaniem równowagi work life balance
 • Rozwojem kompetencji samoorganizacji i dyscypliny
 • Rozwojem kompetencji budowania grup i zespołów
 • Rozwojem i spójnością w życiu – wartości i działanie;
 • Komunikacji i relacji

Podczas swoich spotkań i szkoleń łączy umiejętności psychologa, praktykę trenera z wiedzą pięknej dziedziny, jaką jest filozofia. Maksyma, która jej towarzyszy w pracy i życiu to: „Co sobie uświadamiasz to kontrolujesz, to, czego sobie nie uświadamiasz kontroluje ciebie” A. de Mello.

Prowadzi grupę 12 kroków online.

mgr Anna Krawcewicz

psycholog, trener, coach.

Studia psychologiczne ukończyła na UKSW w Warszawie w 2003 roku.

Jako psycholog pasjonuje się i specjalizuje w tematach:

 • radzenie sobie ze stresem,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej m.in. radzenie sobie z przeżywaniem trudnych emocji,
 • komunikacja,
 • trudności i wyzwania związane z pracą,
 • efektywność osobista.

Prowadzi grupę 12 Kroków „Po prostu wreszcie żyć” w wersji online

ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski

teolog, psycholog, psychoterapeuta, superwizor, Ksiądz katolicki Diecezji Płockiej

Profesor psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie kierownik Katedry Psychologii Religii na tym uniwersytecie.

W latach 1991-1999 rektor WSD w Płocku. Wykładowca psychologii w KUL u w Lublinie (1985-1994) i Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (1985-2007). Współzałożyciel i wieloletni Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Polsce. Autor wielu książek i artykułów.

Świadczy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, poradnianą i duchową. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz małżeńską. Szczególne obszary zainteresowań: zaburzenia nerwicowe, trudności na styku życia psychicznego i duchowego, kryzysy małżeńskie, problemy wychowawcze. Prowadzi warsztaty: „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”, „Bibliodrama”, „Analiza transakcyjna pomocą w przezwyciężaniu konfliktów”.

Przyjmuje – urlop

mgr Grażyna Łyszczyk

socjoterapeuta, psychoterapeuta, teolog, terapeuta Chrześcijańskiej Terapii Integralnej

Absolwentka Studium Psychoterapii Integratywnej, Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Wydziału Teologicznego UKSW.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach stażu terapeutycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza. Pracuje również z młodzieżą gimnazjalną i licealną w internacie.

Zaprasza na konsultacje i terapię osoby dorosłe oraz młodzież od 13 r.ż.

Przyjmuje:

Wtorki: 13 – 14
Środy: 13 – 21
Czwartki: 10 – 12

mgr Hanna Miecznikowska

psychoterapeuta, mediator, trener warsztatów dla par

Ukończyła kurs Mediacje pojednawcze w ramach studiów II stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie UKSW, kurs Psychoterapia par i małżeństw w Małopolskim Centrum Psychoterapii oraz czteroletnie szkolenie w Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Powadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i małżeństw oraz mediacje pojednawcze.

Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie integratywnym. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Razem z mężem są też trenerami warsztatów małżeńskich Ja+Ty=My oraz warsztatów dla narzeczonych Radość i Nadzieja prowadzonych przez Fundację Pomoc Rodzinie w ramach Programów na Miłość i Życie.

Zakres pomocy:

trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, trudności z przeżywaniem emocji, problemy w kontaktach społecznych, trudności z radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych, kryzysy małżeńskie, trudności w relacji małżeńskiej, lęk przed zmianą, problemy z akceptacją siebie, brak poczucia sensu życia, brak poczucia własnej wartości, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju
oraz: praca nad rozwojem osobistym, podnoszenie kompetencji komunikacyjnych, psychoedukacja w zakresie modeli poznawczych (jak myślę i jaki to ma na mnie wpływ), praktyka uważności

Przyjmuje:

Czwartki: 13 – 21.00

mgr Anna Nagórka-Mazurkiewicz

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Intra.
Prowadzi terapię osób dorosłych w nurcie integratywnym.

Zaprasza do pracy indywidualnej (strata, żałoba, niepełnosprawność, choroba, brak upragnionego potomstwa, problemy rodzinne i małżeńskie, samotność, nieśmiałość, sytuacje kryzysowe, lęki, trudności w radzeniu sobie ze stresem, depresja, trudności małżeńskie, wychowawcze, sytuacje konfliktowe, problemy w komunikacji, rozwój osobisty).

Przyjmuje:

Poniedziałki: 16 – 20

mgr Agnieszka Nowosad

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka wydziału teologicznego KUL, psychologicznego SWPS, Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW, Studium Psychoterapii SPCh i OLZON, Podyplomowych Studiów z Psychologii Klinicznej APS. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty i Certyfikat Psychoterapeuty Psychodramy.

Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Instytutu Psychodramy oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi i osobowości, jak również osób, które doświadczyły strat okołoporodowych, aborcji, zaniedbania i przemoc

Przyjmuje:

Czwartki: 15 – 18 psychoterapia indywidualna

Diakon profesor Jan Ogrodzki

doradca duchowy, towarzyszenie duchowe, duszpasterz, rekolekcjonista

Pomaga w zakresie życia modlitwy, trudności duchowych, uzależnień duchowych, problemów sumienia, kryzysów w rodzinie.

Przygotowuje dorosłych do sakramentów chrztu i bierzmowania indywidualnie i w parach. Zapewnia w uzasadnionych przypadkach możliwość stałego kierownictwa duchowego. Więcej można się dowiedzieć na stronie: diakonjanogrodzki.blogspot.com

Możliwość modlitwy wstawienniczej o uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie.

Przyjmuje:

Czwartki: 17 – 21

mgr Małgorzata Stafin

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie jest w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, integrując różne podejścia. Osią pracy jest nurt humanistyczny: całościowe doświadczanie siebie w swojej indywidualności i niepowtarzalności.

Zaprasza osoby, które z różnych powodów cierpią lub doświadczają trudności albo dyskomfortu, na przykład:

 • przeżywają trudności w relacjach interpersonalnych
 • nie akceptują samych siebie
 • nie radzą sobie z emocjami i/lub zachowaniem
 • mają trudności w podejmowaniu życiowych decyzji
 • doświadczyły bolesnej straty
 • przeżywają kryzysy w swoim życiu
 • cierpią z powodu obniżonego nastroju
 • zmagają się z lękiem przed śmiercią, chorobą, samotnością
 • chcą lepiej zrozumieć siebie
 • szukają sensu życia i swojej drogi rozwoju

Psychoterapia jest przede wszystkim spotkaniem z drugim człowiekiem. Jest otwarciem się – z szacunkiem – na jego doświadczenie i akceptującym towarzyszeniem mu w podróży zbliżającej go do jego własnych uczuć, potrzeb i odpowiedzi – do niego samego.

Swoją pracę poddaje superwizji. Korzysta z oferty kursów doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę.

Przyjmuje:

Wtorki 14-19

mgr Renata Sygutowska

psychoterapeuta, pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca psychologiczny.

Prowadzi terapię indywidualną, konsultacje wychowawcze, poradnictwo psychologiczne, pracuje z dziećmi od 6 r. ż. oraz młodzieżą z trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi i psychologicznymi, oraz z osobami dorosłymi.

Zakres pomocy obejmuje między innymi obszary:

 • kryzysy życiowe
 • konflikty rodzinne i małżeńskie
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • lęk i zaburzenia nastroju
 • trudności wychowawcze
 • trudności edukacyjne, rozwojowe i psychologiczne u dzieci i młodzieży
 • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży

Przyjmuje:

Wtorki: 13 – 20

mgr Dorota Szostek

psycholog, teolog, psychoterapeuta

Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, a także pomoc psychologiczną, wsparcie w rozwoju osobistym i duchowym, konsultacje.

Zaprasza osoby mające trudności w relacjach z innymi ludźmi, cierpiące z powodu obniżonego nastroju, doświadczające kryzysu w swoim życiu, niezadowolone z jakości swego życia, chcące lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w nurcie integracyjnym, którego osią jest podejście humanistyczne: całościowe doświadczanie siebie w swojej jedyności i niepowtarzalności.

Bycie psychoterapeutą to jednocześnie zobowiązanie do ciągłego rozwoju co czyni stale m.in. poszerzając swoje umiejętności w focusingu, korzystając ze szkoleń u Claude Missiaen… Naukowo w ramach doktoratu prowadzi badania nad skutecznością psychoterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracji Psychoterapii Doświadczeniowej.

Przyjmuje:

Piątki: 15 – 17

ks. dr Paweł Stępień

certyfikowany psychoterapeuta, terapeuta Chrześcijańskiej Terapii Integralnej

Urodzony w 1969 r. w Warszawie. Przyjmuje klientów od 2009 r. Jest w gronie terapeutów ChTI (www.chti.pl).
Prowadzi chrześcijańską terapię integralną osób dorosłych, szczególnie w następujących problemach:
ZNE (zespół niezaspokojenia emocjonalnego wg. Terruwe-Baars), brak separacji od rodziców, problemy w relacjach damsko męskich, trudności w podejmowaniu wyborów życiowych, DDA, DDD, żałoba, rozstania.

Ma doświadczenie w towarzyszeniu duchowym. Przez osiem lat był ojcem duchownym w warszawskim seminarium.
Towarzyszy osobom w rekolekcjach ignacjańskich i Lectio Divina.

Przyjmuje:

Poniedziałki: 17.00-21.00
Wtorki: 17.00-21.00
Środy: 17.00-21.00
Czwartki: 17.00-21.00

mgr Łukasz Jan Świderski
prawnik Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Wydziału Prawa i Administracji UKSW, mgr Prawa Kanonicznego, ukończył studia doktoranckie na UKSW, w ramach doktoratu prowadzi badania w tematyce współczesnego pojęcia rodziny w prawie polskim, kanonicznym i międzynarodowym, prawnik. Zakres świadczonych usług:

 • informowanie zainteresowanych osób o możliwości przeprowadzenia procesu sądowego o nieważność małżeństwa
 • służenie radą na temat przebiegu procesu sądowego
 • napisanie skargi powodowej lub odpowiedzi na skargę
 • redagowania innych pism procesowych
 • wsparcie podczas publikacji akt oraz zredagowanie odpowiedzi na uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego
 • informowanie o prawnych sposobach zakończenia lub kontynuacji procesu

Jest członkiem Rady Społecznej Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Przyjmuje:

Umawianie spotkań przez sekretariat  

mgr Ewa Wiszenko

coach, konsultant z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego, terapeuta Chrześcijańskiej Terapii Integralnej

Zajmuje się osobami chcącymi dokonać zmian w życiu zawodowym i osobistym, przeżywającymi trudności w odnalezieniu się po zmianie, chcącymi poznać i wybrać właściwy sposób postępowania (utrata pracy, wypalenie zawodowe, zmiana ścieżki kariery, problemy w relacjach zawodowych – współpracownik/szef, odkrywanie nowych perspektyw i możliwości rozwoju zawodowego).

Pomaga też w problemach małżeńskich – w relacjach między małżonkami, w konfliktach międzypokoleniowych: małżonkowie – rodzice/teściowie.

Przyjmuje:

Poniedziałki: 15 – 20
Wtorki: 15 – 20
Środy: 15 – 20

mgr Patrycja Wiszenko

psycholog

Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia w szkole psychoterapii „Ośrodek Szkoleń Systemowych” w Krakowie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Udziela konsultacji i pomocy psychologicznej oraz prowadzi indywidualną psychoterapię młodzieży oraz dorosłych.

Szczególnie interesuje się tematami:

 • problemy związane z okresem dorastania
 • strata, traumatyczne doświadczenia
 • zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania
 • poczucie własnej wartości (niska samoocena).
 • kryzysy życiowe.

Przyjmuje:

Poniedziałki: 15 – 20
Środy 15 – 20

mgr Monika Ziarno

psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną i małżeńską, poradnictwo psychologiczne, konsultacje.
Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Zakres pomocy:

– konflikty, kryzysy małżeńskie i rodzinne

– problemy w relacjach

– sytuacje kryzysowe, lęki, trudności w radzeniu sobie ze stresem

– problemy wychowawcze

– problemy w komunikacji

– zaburzenia psychosomatyczne

– zaburzenia nerwicowe

– zaburzenia nastroju

– zaburzenia osobowości i zachowania

Przyjmuje:

Środy: 13 – 20

mgr Anna Kołodziejczyk

psycholog, psychoterapeuta, lider Grup Balinta, superwizor – aplikant

Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW oraz Podyplomowego Studium Psychoterapii SPCh i seksuologii klinicznej. Certyfikowany psychoterapeuta SPCh. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Psycholog uprawniony do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń, detektywów, pracowników ochrony, sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych.

Rodzaj świadczonej pomocy:

Psychoterapia indywidualna i małżeńska, terapia seksuologiczna, poradnictwo psychologiczne, diagnostyka psychologiczna osób dorosłych, Grupy Balinta, superwizja indywidualna.

Zakres pomocy:  

kryzysy życiowe i rodzinne

kryzysy wartości, brak poczucia sensu życia

konflikty i kryzysy w relacjach z innymi

problemy w pracy

trudności w kontaktach społecznych

problemy osób starszych

traumatyczne doświadczenia, w tym związane z utratą dziecka, poronieniem lub aborcją

problemy w sferze seksualnej

zaburzenia psychosomatyczne

zaburzenia nerwicowe

zaburzenia nastroju

zaburzenia osobowości i zachowania

Przyjmuje: urlop

mgr Monika Pszczółkowska

psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog

Pracuje z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, obsesyjno – kompulsywnymi, osobowości. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi somatycznie i ich rodzinami na różnych etapach choroby (diagnoza, leczenie, faza terminalna choroby).

Prowadzi edukację rodziny w zakresie radzenia sobie z chorobą onkologiczną w rodzinie (np. wsparcie rodziców w przygotowywaniu dzieci do śmierci bliskiej osoby). Pracuje z osobami w żałobie. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.

Przyjmuje: urlop