Grupa warsztatowa

RUCH ROZWIJAJĄCY DLA DZIECI I RODZICÓW

Ruch Rozwijający to metoda, która posługuje się ruchem jako głównym narzędziem służącym do wspomagania psychoruchowego rozwoju dziecka i terapii zaburzeń rozwojowych. Metodę tę opracowała Weronika Sherborne, fizjoterapeutka i pedagog.

Dziecko podczas terapii poznaje swoje ciało, a także przestrzeń, w której działa i ludzi, z którymi ją dzieli. Czuje się bezpieczne, wzmocnione, bardziej aktywne, przejawia większą gotowość do działania, staje się bardziej twórcze. Uczy się współdziałania w grupie. Proste działania ruchowe wyzwalają radość, którą dziecko dzieli z innymi uczestnikami, co prowadzi do nawiązania między nimi bliskich relacji. Pogłębia się się również bliska więź emocjonalna pomiędzy dzieckiem a jego rodzicem/opiekunem. Dziecko doświadcza relacji z innymi, uczy się budować relacje zaufania, współdziałać z innymi, kontrolować swoją siłę. Działania te wspierają rozwój orientacji przestrzennej, są dobrym przygotowaniem do nauki pisania i czytania, dają poczucie pewności siebie, radości z pokonywania własnych słabości i odkrywania własnych możliwości.

Informacje:

Poradnia Dewajtis
Dom Rekolekcyjno-Formacyjny przy WMSD na Bielanach
ul. Dewajtis 3, wejście G
01-815 Warszawa

e-mail: poradnia@dewajtis.pl
numer tel. 660 511 566
telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 19:00