Nasza oferta

Terapia par i rodzin (czyli my razem…)

Terapia par to terapia, która ma pomóc w rozwiązaniu problemu wspólnego dla obu stron związku (np. kryzysu, porażek w komunikacji). W tej formie terapii uczestniczą oboje partnerzy, którzy chcą podjąć pracę nad swoją relacją. Terapia rodzin to z kolei forma pracy, w której bierze udział najczęściej cała rodzina. Pozwala ona lepiej zrozumieć to, co dzieje się w rodzinie i jaki wpływ na poszczególne osoby ma funkcjonowanie całej rodziny. (Udział w takiej terapii pozwala dostrzec, że w rodzinie poszczególni domownicy pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i oddziałują w specyficzny sposób na siebie.) Zarówno terapia par, jak i terapia rodzinna odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie a spotkania trwają około 1,5 godziny. Udział w terapii poprzedzony jest konsultacją pary lub rodziny.