Nasza oferta

Terapia indywidualna (czyli spotkanie jeden na jeden…)

Terapia indywidualna to rodzaj specjalistycznej pomocy psychologicznej, która polega na regularnych spotkaniach z terapeutą (najczęściej 1 raz w tygodniu o określonej porze) wokół zgłoszonego problemu. Terapia jest zawsze współdziałaniem terapeuty i pacjenta, ma służyć lepszemu poznaniu samego siebie, wyrażeniu w bezpiecznych warunkach swoich uczuć, pragnień, słabości, jest także szansą nauczenia się nowych sposobów radzenia sobie w życiu. Psychoterapia krótkoterminowa (ograniczona w czasie) oznacza z góry zaplanowaną liczbę spotkań, psychoterapia długoterminowa (nieograniczona w czasie) nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia. O formie pracy, czasie jej trwania, terminie kończenia, płatności i innych ważnych dla terapii wymogach decyduje indywidualnie terapeuta wraz z pacjentem. Udział w terapii poprzedzony jest konsultacją.