Nasza oferta

Terapia grupowa (czyli ja i inni…)

Terapia grupowa to jedna z form psychoterapii, polegająca na regularnych spotkaniach grupy osób, którą kieruje jeden lub dwóch psychoterapeutów. Taka forma pracy pozwala nie tylko przyjrzeć się różnym problemom i swoim interakcjom z innymi ludźmi, ale także rozwinąć umiejętności społeczne i komunikacyjne. Spotkania odbywają się zazwyczaj 1 raz w tygodniu i trwają 2 godziny. Grupa może mieć charakter zamknięty (wszyscy uczestnicy rozpoczynają i kończą terapię w tym samym czasie) lub otwarty (uczestnicy co jakiś czas się zmieniają, tzn. rozpoczynają i kończą terapię w różnym czasie). Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją.