Nasza oferta

Kierownictwo duchowe (czyli wzrastać w wierze…)

Kierownictwo duchowe to forma pomocy duchowej, rodzaj indywidualnego towarzyszenia w formacji chrześcijanina. Poprzez regularne spotkania z kierownikiem duchowym i rozmowę z nim na temat swojego życia duchowego, można udoskonalać swoją relację z Bogiem, pogłębiać swoją wiarę, przyglądać się problemom natury duchowej, pracować nad wadami i rozwijać cnoty chrześcijańskie. Kierownik duchowy może być osobą świecką lub duchowną, mającą pozwolenie na prowadzenie kierownictwa duchowego ze strony odpowiedniej władzy kościelnej.