Nasza oferta

Coaching (czyli trening czyni mistrza…)

Coaching to indywidualna praca z coachem (trenerem), pozwalająca lepiej rozpoznać umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać swój potencjał. Dzięki coachingowi można ustalić konkretniejsze cele, optymalizować swoje działania, podejmować trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Taka forma pracy jest zorientowana na teraźniejszość i przyszłość. Sesje coachingowe trwają zazwyczaj 1,5 godziny, odbywają się najczęściej raz na 2 tygodnie. Zazwyczaj odbywa się 6 do 10 sesji.